ASSOCIACIO DE VEÏNS I PROPIETARIS DE LES CARPES DE VILALBA