“Reflex” de Marta Fusalba, és un recorregut visual del reflex del
sol sobre les finestres de la fàbrica de Can Bros fins que es pon.