L’Ajuntament d’Abrera aposta per l’acció social i els plans d’ocupació en els seus Pressupostos per a 2014

aAbrera.com
20/01/2014

Comparteix

 

L’Ajuntament d’Abrera ha aprovat els pressupostos generals per al 2014 que ascendeixen a 14,2 milions d’euros. Per a la seva confecció s’ha tingut en compte l’opinió dels veïns i veïnes amb la convocatòria d’una Audiència Pública i amb la recollida de propostes mitjançant el registre municipal i el correu electrònic. El pressupost és un 9,8% inferior al de l’any anterior a conseqüència de la reducció dels ingressos procedents de l’activitat econòmica i la construcció. També han minvat les subvencions procedents d’altres administracions, com per exemple les que es rebien de la Generalitat de Catalunya per al finançament de serveis com l’Escola de Música o l’Escola Bressol. Per tal que la manca de finançament no reverteixi en el preu que paguen les famílies, l’Ajuntament ha decidit assumir-ne el seu cost.

La davallada d’ingressos es veu compensada per l’aportació extraordinària procedent de la construcció del Centre Logístic de Mercadona i l’estalvi de fins a 590 mil euros de despesa ordinària a conseqüència de la cancel•lació de tots els deutes del Consistori amb els bancs. Això ens ha permès incrementar les polítiques d’acció social i ajuda a les famílies, així com la promoció de l’economia i la inserció laboral.

Les principals línies d’actuació d’aquest pressupost són tres: Acció Social, Promoció Econòmica i Via Pública. En relació a l’Acció Social, s’incrementa en un 56% les ajudes a les famílies, i es crea una nova partida de fins a 50.000 euros destinada a finançar el Banc d’Aliments municipal. Pel que fa referència al foment de l’ocupació, destaca la convocatòria de fins a quatre Plans d’Ocupació, que donaran feina a 22 persones i que suposen un increment del 109% de les partides dedicades a ajudar a les persones aturades. Tot plegat, sense desatendre el manteniment i millora de vies públiques, parcs i jardins urbans, que incrementen en un 30% la seva dotació.

Entre les principals inversions destaca una partida de 800 mil euros per a la millora de la via pública: millora de voreres i asfaltats, millora de parcs i jardins urbans, així com també noves inversions per a l’increment de l’eficiència energètica i la millora clavegueram al nucli urbà i als barris. En aquest pressupost apareix també la reforma de l’edifici d’Acció Social, que comptarà amb una subvenció de 550.000 euros per part de la Diputació de Barcelona.